Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Fülekkovácsi.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Zber, preprava a zneškodňovanie bio odpadov

31.3.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Vypracovanie žiadosti o NFP pre výzvu MIRRI Wifi pre teba.

31.3.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Vypracovanie Programu rozvoja obce Fiľakovské Kováče na roky 2021-2027

31.3.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Licencia na použitie diela TENDERnet spôsobom zadávania zákaziek.

31.3.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Kupna-zmluva-Hustinova

31.3.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Fiľ.Kováče na rok 2022

31.1.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dodanie produktov kupujúcemu do ŠJ

31.1.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Výkon zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

31.12.2021

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Vypracovanie projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ v obci Fiľ.kováče.

31.12.2021

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Upravuje vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zhodnotenie komunálneho odpadu.

31.12.2021

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva

31.12.2021

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dodávanie potravinárskeho tovaru pre ŠJ

31.12.2021

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek