Ugrás a tartalomra

Komisie OZ

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Komisia životného prostredia

predseda komisie :   Mgr. Lívia Agóčová

členovia komisie :     Gabriel Kelemen

Gabriel Trizna

Komisia stavebná bytová a územného plánovania

predseda komisie :  Mgr. Zsolt Karcag

členovia komisie :    Ing. Katarína Bertová  

Svetozár Stančík

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda komisie :   Ing. Katarína Bertová

členovia komisie :     Eva Kaličiaková

Svetozár Stančík

Zriadenie a činnosť komisií upravuje Zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.