Ugrás a tartalomra

Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Fülekkovácsi.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 31.5.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Pavol Novotný

Beszállító - székhely Krušovská 2301/44, 955 01 Topoľčany

Beszállító - IČO

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás večerné vystúpenie skupiny Salco na akciu Deň obce Fiľakovské Kováče, realizovaného dňa 31.08.2024, v trvaní 60 minút, v čase od 18:45 hod. do 19:45 hod.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 500,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 13.5.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító OON Energy s.r.o.

Beszállító - székhely Strážovská 5803/10, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Beszállító - IČO 45996814

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu pre budovu Materskej školy v obci Fiľakovské Kováče pre projekt „Energetické zníženie náročnosti verejných budov”, kód projektu 310041CHU7, v celkovej hodnote 500 eur.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 10.5.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Beszállító - székhely Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Beszállító - IČO 36622630

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás odvoz elektroodpadu.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 000,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 26.4.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító MA&TO s.r.o.

Beszállító - székhely B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota

Beszállító - IČO 53139739

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás rozprestrenie asfaltu finišerom v dĺžke 580m v obci Fiľakovské Kováče v hodnote 3000 eur.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 22.4.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító JOHNNY SERVIS s.r.o.

Beszállító - székhely Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary

Beszállító - IČO 36238546

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás prenájom prenosných toaliet v počte kusov 2, na akciu Deň obce Fiľakovské Kováče, termín konania akcie je 31.8.2024.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 16.4.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.

Beszállító - székhely Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná

Beszállító - IČO 55118534

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu výberového konania k realizácii detského inkluzívneho ihriska vo Fiľakovských Kováčoch z dotácie na podporu plnenia funkcie rodiny z MPSVR SR v celkovej hodnote 300 eur.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 10.4.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító STANSERVIS, s.r.o.

Beszállító - székhely SNP 200/3, 962 02 Vígľaš

Beszállító - IČO 44116985

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás dodanie a montáž stanu 10×15 a pivných setov na Deň obce Fiľakovské Kováče, realizovaného dňa 31.8.2024.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 72,80 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 9.4.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító OBALY TRNAVA spol. s.r.o.

Beszállító - székhely Radlinského 1, 917 00 Trnava

Beszállító - IČO 36259900

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás tombolové lístky 1-100 s abecedou a kávové poháre na Deň obce Fiľakovské Kováče, v celkovej hodnote 72,80 eur.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 4.4.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Tibor Zólyomi - T&Z VÝKOPOVÉ PRÁCE

Beszállító - székhely Fiľakovské Kováče 164, 986 01 Fiľakovské Kováče

Beszállító - IČO 55389694

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás výkopové práce v rozsahu čistenia rigolov v obci Fiľakovské Kováče.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 920,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 3.4.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító G.R.E. s.r.o.

Beszállító - székhely Nemocničná 749/20, 990 01 Veľký Krtíš

Beszállító - IČO 52317714

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás prenájom pódia + zastrešenie, zvukovú techniku, svetelnú techniku a služby zvukára v celkovej hodnote 1920 eur, na Deň obce Fiľakovské Kováče. Termín konania akcie je 31.08.2024.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 290,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 21.3.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Roman Dolinajec HACOM

Beszállító - székhely Považský Chlmec, Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina

Beszállító - IČO 44662173

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás fotopascu 1ks, v celkovej hodnote 290 eur.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 15.3.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Brantner Gemer s.r.o.

Beszállító - székhely Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Beszállító - IČO 36021211

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás pristavenie veľkokapacitného kontajnera, na plánovaný jarný zber v rámci dňa Zeme, na 15.04.2024 v doobedných hodinách do obce Fiľakovské Kováče, s následným odvozom na základe telefonického dohovoru.