Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Fülekkovácsi.

Felirat

Összeg az ÁFÁ-ból

Közzétett

Objednávky

ID: 30/2022 – JOHNNY servis s.r.o.

24.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 24.8.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó JOHNNY servis s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Gajary- Dolečky P.O.Box 3, 900 61 Gajary

Vállalkozó - IČO 36238546

Mellékletek

Leírás

Objednávame i u Vás sanitárnu techniku, toalety na Deň obce Fiľ.Kováče.

Objednávky

ID: 28/2022 – STANSERVIS s.r.o.

24.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 24.8.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó STANSERVIS s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia SNP 200/3, 962 02 Vígľaš

Vállalkozó - IČO 44116985

Mellékletek

Objednávky

ID: 29/2022 – ALARMONT

24.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 24.8.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó ALARMONT, s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Fiľakovské Kľačany 309, 986 01 Fiľakovské Kováče

Vállalkozó - IČO 46964975

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás ozvučenie kultúrneho podujatia na Deň obce Fiľ.Kováče.

Objednávka

ID: 27/2022 – FALCON SPORT s.r.o.

1.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 13.7.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó FALCON SPORT s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Lučenecká 11, 986 01 Fiľakovo

Vállalkozó - IČO 31628753

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás propagačné materiály a edukatívne pomôcky pre tábor mladých hasičov v počte 23 kusov, medaily, diplomy, poháre, odznaky, tričká, plagáty a ostatné podľa potreby.

Objednávka

ID: 26/2022 – Veronika Hustinová - GO TAXI

1.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 12.7.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó Veronika Hustinová - GO TAXI

Vállalkozó - Rezidencia Ulica Juraja Fándlyho 2384/4, 984 03 Lučenec

Vállalkozó - IČO 47926309

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás dopravné služby spojené s táborom mladých hasičov. preprava 23 detí na trase Fiľakovské Kováče – Lučenec – Dolná Strehová a späť do Fiľakovských Kováč.

Objednávka

ID: 25/2022 – ROMOND

1.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 11.7.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó ROMOND, s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Šurice 26, 980 33 Šurice

Vállalkozó - IČO 50827839

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás stravu v rámci realizácie detského tábora mladých hasičov nasledovne:

12.07.2022 – desiata v počte kusov 23

13.07.2022 – desiata a obed v počte kusov 23

15.07. 2022 – desiata a obed v počte kusov 23

Objednávka

ID: 24/2022 – Obec Buzitka

1.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum

Felelős személy

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó Obec Buzitka

Vállalkozó - Rezidencia , 985 41 Buzitka

Vállalkozó - IČO 00315982

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás stravu počas návštevy dopravného ihriska na deň 12.07.2022 v počte kusov 23 / polievka+ hlavné / v rámci letného detského tábora Denný tábor – mladých hasičov.

Objednávka

ID: 23/2022 – Obec Buzitka

1.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 11.7.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó Obec Buzitka

Vállalkozó - Rezidencia , 985 41 Buzitka

Vállalkozó - IČO 00315982

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás priestory dopravného ihriska na deň 12.07.2022 za účelom realizácie dopravnej výchovy v rámci letného detského tábora Denný tábor – mladých hasičov.

Objednávka,Objednávame si u Vás 100 ks bavlnených tašiel s erbom obce + dvojjazyčným názvom obce

ID: 22/2022 – THEMIS 4 YOU s.r.o.

167,00 €

20.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 167,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 8.6.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó THEMIS 4 YOU s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Rosná 22, 040 01 Košice

Vállalkozó - IČO 54147069

Mellékletek

Objednávky,Objednávame si u Vás vypracovanie energetického auditu pre projekt kúrenia obecného úradu a kultúrneho domu

ID: 21/2022 – INSUCCOR s.r.o.

2 400,00 €

7.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 2 400,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 7.6.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó INSUCCOR s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica

Vállalkozó - IČO 52044513

Mellékletek

Objednávka 20/2022, Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie kúrenia obecného úradu a kultúrneho domu

ID: 20/2022 – TomMed

2 880,00 €

7.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 2 880,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 7.6.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó TomMed, s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Nová 58, 054 01 Levoča

Vállalkozó - IČO 36500445

Mellékletek

Objednávka 19/2022, objednávame si u Vás hudobný program na Deň obce.

ID: 19/2022 – Vladimír Sendrei

800,00 €

26.5.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 800,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Megjelölt dátum 26.5.2022

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Önkormányzat Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Vállalkozó Vladimír Sendrei

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek