Ugrás a tartalomra

Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Fülekkovácsi.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 28.2.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító ALS SK s.r.o.

Beszállító - székhely Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota

Beszállító - IČO 36629324

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás rozbor vody v Materskej škole vo Fiľakovských Kováčoch.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 000,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 26.2.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Ing.arch. Lukáš Kusý

Beszállító - székhely Pod Kusou horou 22, 934 01 Levice

Beszállító - IČO 52994228

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás prepracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy” v obci Fiľakovské Kováče, v celkovej hodnote 3000 €.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 28,77 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 7.2.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Netnákup s.r.o.

Beszállító - székhely Tyršova 271, Žatec

Beszállító - IČO 04199219

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás terč zastavovací policajný 1 ks, teleskopický obušok s puzdrom 2 ks.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 23.1.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.

Beszállító - székhely Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná

Beszállító - IČO 55118534

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávania k projektu MŠ-prístavba jedáleň.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 16.1.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító MEPOS, s.r.o.

Beszállító - székhely Fiľakovská cesta , 984 01 Lučenec

Beszállító - IČO 31595758

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás 1 ks vývozu VOK, z cintorína z Fiľakovských Kováčov.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 11.1.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Robert Huszti

Beszállító - székhely , 980 33 Hajnáčka

Beszállító - IČO 30432316

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás opravu a údržbu miestneho rozhlasu na rok 2024.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 11.1.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító I-Agro s.r.o.

Beszállító - székhely Tehelná 26, 986 01 Fiľakovo

Beszállító - IČO 52587100

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií na rok 2024.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 11.1.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító A-MOLE s.r.o.

Beszállító - székhely Kurtáň 175, 986 01 Fiľakovské Kováče

Beszállító - IČO 45693277

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás likvidáciu odpadových vôd, na celý rok 2024.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 11.1.2024

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító BINS s.r.o.

Beszállító - székhely Vašinova 61 , 949 01 Nitra

Beszállító - IČO 45510393

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás dodanie 15 ks/ 120l čiernych plastových kuka nádob a 5 ks/ 120l hnedých Bio kuka nádob s vetracími otvormi.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 3.11.2023

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító REPROFI s.r.o.

Beszállító - székhely Ľudovíta Štúra 1166/12, 984 01 Lučenec

Beszállító - IČO 55664709

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás revíziu vnútorných rozvádzačov a bleskozvodu, výrobu projektovej dokumentácie elektrického rozvodu tepelného čerpadla na budove Materskej školy vo Fiľakovských Kováčoch.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 59,60 €

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 21.10.2023

Felelős személy Michal Muránsky

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító eurona,s.r.o.

Beszállító - székhely Červený Kostelec, 549 41 Červený Kostelec

Beszállító - IČO 25996304

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Kiállítás dátuma 16.10.2023

Felelős személy Michal Muránsky-starosta obce

Vevő Község Fülekkovácsi

Vevő - Cím Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Vevő - ÁFA-azonosító 00316083

Beszállító Pavel Gabera - GEO-TEAM

Beszállító - székhely Biskupická 52, 986 01 Biskupice

Beszállító - IČO 40611442

Mellékletek

Leírás

Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrických plánov pre potreby majetkovo právneho usporiadania / určenie vlastníckych práv / pre účely odkúpenia, a potreby prípravy projektovej dokumentácie za účelom vybudovania chodníkov v obci Fiľ.Kováče a jej časti.