Ugrás a tartalomra

VZN č. 212017 o úhradách za poskytovanie služieb obcou a úhradách za prenájom majetku obce