VZN č. 212017 o úhradách za poskytovanie služieb obcou a úhradách za prenájom majetku obce

Zverejnené
31. decembra 2017
Kategória

Prílohy