Ugrás a tartalomra

Návrh VZN č.1/2023

Közzétett
22. november 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
22. november 2023 − 6. december 2023
Kategória

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Fiľakovské Kováče

Részletek

Dokumentum ID: 1/2023

Mellékletek