Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.1/2023

Zverejnené
22. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2023 − 6. decembra 2023
Kategória

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Fiľakovské Kováče

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy