Ugrás a tartalomra

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa