Ugrás a tartalomra

Návrh VZN 3 2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevadzky služievb v obci FLK 02.07.2021