Navrh VZN 1-2021 o podmienkach drzania a chovu psov na uzemi obce Fiľakovské+Kováče.docx 07.06.2021

Közzétett
30. június 2021
Kategória

Mellékletek