Ugrás a tartalomra
Közzétett
15. december 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
15. december 2022 − 29. december 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: VZN č.3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady, na podmienky úhrady na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fiľ.Kováče

Mellékletek