Ugrás a tartalomra

Wifi pre obec Fiľakovské Kováče

Közzétéve 31.10.2023.

Kategória

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Názov prijímateľa: Obec Fiľakovské Kováče

Miesto realizácie projektu: Obec Fiľakovské Kováče a jej časti Kurtáň a Fiľakovské Kľačany

Výška zazmluvneného NFP: 13 775,00 €

Opis projektu: Obec za pomoci NFP vybuduje bezplatnú Wifi sieť s 10 prístupovými bodmi na verejných priestranstvách v obci a jej ďalších dvoch častiach. Wifi sieť bude prístupná pre občanov obce, ako aj pre návštevníkov vo forme širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s