Návrh VZN 3-2019 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku (1) 22.11.2021

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy