Ugrás a tartalomra

Návrh VZN 3-2019 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku (1) 22.11.2021