Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Fiľakovské Kováče.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka

ID: 31/2022 – SIGNATECH spol. s r. o.

28.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 19.9.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ SIGNATECH spol. s r. o.

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Dodávateľ - IČO 44690118

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás dodanie 3 spomaľovacích vrátane montážneho príslušenstva na základe cenovej ponuky. Ide o nasledovné dľžky spomaľovacích pruhov žlto-čiernej farby

1×5 metrový s ukončeniami a mont.prísl.

1×5,5 metrový s ukonč. a mont prísl.

1×7 metrový s ukonč. a mont.prísl.

Objednávky

ID: 30/2022 – JOHNNY servis s.r.o.

24.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 24.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ JOHNNY servis s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gajary- Dolečky P.O.Box 3, 900 61 Gajary

Dodávateľ - IČO 36238546

Prílohy

Popis

Objednávame i u Vás sanitárnu techniku, toalety na Deň obce Fiľ.Kováče.

Objednávky

ID: 28/2022 – STANSERVIS s.r.o.

24.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 24.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ STANSERVIS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 200/3, 962 02 Vígľaš

Dodávateľ - IČO 44116985

Prílohy

Objednávky

ID: 29/2022 – ALARMONT

24.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 24.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ ALARMONT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Fiľakovské Kľačany 309, 986 01 Fiľakovské Kováče

Dodávateľ - IČO 46964975

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás ozvučenie kultúrneho podujatia na Deň obce Fiľ.Kováče.

Objednávka

ID: 27/2022 – FALCON SPORT s.r.o.

1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.7.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ FALCON SPORT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lučenecká 11, 986 01 Fiľakovo

Dodávateľ - IČO 31628753

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás propagačné materiály a edukatívne pomôcky pre tábor mladých hasičov v počte 23 kusov, medaily, diplomy, poháre, odznaky, tričká, plagáty a ostatné podľa potreby.

Objednávka

ID: 26/2022 – Veronika Hustinová - GO TAXI

1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.7.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Veronika Hustinová - GO TAXI

Dodávateľ - Sídlo Ulica Juraja Fándlyho 2384/4, 984 03 Lučenec

Dodávateľ - IČO 47926309

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás dopravné služby spojené s táborom mladých hasičov. preprava 23 detí na trase Fiľakovské Kováče – Lučenec – Dolná Strehová a späť do Fiľakovských Kováč.

Objednávka

ID: 25/2022 – ROMOND

1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.7.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ ROMOND, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Šurice 26, 980 33 Šurice

Dodávateľ - IČO 50827839

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás stravu v rámci realizácie detského tábora mladých hasičov nasledovne:

12.07.2022 – desiata v počte kusov 23

13.07.2022 – desiata a obed v počte kusov 23

15.07. 2022 – desiata a obed v počte kusov 23

Objednávka

ID: 24/2022 – Obec Buzitka

1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Obec Buzitka

Dodávateľ - Sídlo , 985 41 Buzitka

Dodávateľ - IČO 00315982

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás stravu počas návštevy dopravného ihriska na deň 12.07.2022 v počte kusov 23 / polievka+ hlavné / v rámci letného detského tábora Denný tábor – mladých hasičov.

Objednávka

ID: 23/2022 – Obec Buzitka

1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.7.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Obec Buzitka

Dodávateľ - Sídlo , 985 41 Buzitka

Dodávateľ - IČO 00315982

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás priestory dopravného ihriska na deň 12.07.2022 za účelom realizácie dopravnej výchovy v rámci letného detského tábora Denný tábor – mladých hasičov.

Objednávka,Objednávame si u Vás 100 ks bavlnených tašiel s erbom obce + dvojjazyčným názvom obce

ID: 22/2022 – THEMIS 4 YOU s.r.o.

167,00 €

20.6.2022

Suma s DPH 167,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 8.6.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ THEMIS 4 YOU s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rosná 22, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 54147069

Prílohy

Objednávky,Objednávame si u Vás vypracovanie energetického auditu pre projekt kúrenia obecného úradu a kultúrneho domu

ID: 21/2022 – INSUCCOR s.r.o.

2 400,00 €

7.6.2022

Suma s DPH 2 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 7.6.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ INSUCCOR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 52044513

Prílohy

Objednávka 20/2022, Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie kúrenia obecného úradu a kultúrneho domu

ID: 20/2022 – TomMed

2 880,00 €

7.6.2022

Suma s DPH 2 880,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 7.6.2022

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ TomMed, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nová 58, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 36500445

Prílohy