Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Fiľakovské Kováče.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 10.5.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Dodávateľ - IČO 36622630

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás odvoz elektroodpadu.

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.4.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ MA&TO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 53139739

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás rozprestrenie asfaltu finišerom v dĺžke 580m v obci Fiľakovské Kováče v hodnote 3000 eur.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 22.4.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ JOHNNY SERVIS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary

Dodávateľ - IČO 36238546

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás prenájom prenosných toaliet v počte kusov 2, na akciu Deň obce Fiľakovské Kováče, termín konania akcie je 31.8.2024.

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 16.4.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná

Dodávateľ - IČO 55118534

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu výberového konania k realizácii detského inkluzívneho ihriska vo Fiľakovských Kováčoch z dotácie na podporu plnenia funkcie rodiny z MPSVR SR v celkovej hodnote 300 eur.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 10.4.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ STANSERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 200/3, 962 02 Vígľaš

Dodávateľ - IČO 44116985

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás dodanie a montáž stanu 10×15 a pivných setov na Deň obce Fiľakovské Kováče, realizovaného dňa 31.8.2024.

Suma s DPH 72,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 9.4.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ OBALY TRNAVA spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Radlinského 1, 917 00 Trnava

Dodávateľ - IČO 36259900

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás tombolové lístky 1-100 s abecedou a kávové poháre na Deň obce Fiľakovské Kováče, v celkovej hodnote 72,80 eur.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 4.4.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Tibor Zólyomi - T&Z VÝKOPOVÉ PRÁCE

Dodávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 164, 986 01 Fiľakovské Kováče

Dodávateľ - IČO 55389694

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás výkopové práce v rozsahu čistenia rigolov v obci Fiľakovské Kováče.

Suma s DPH 1 920,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 3.4.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ G.R.E. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nemocničná 749/20, 990 01 Veľký Krtíš

Dodávateľ - IČO 52317714

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás prenájom pódia + zastrešenie, zvukovú techniku, svetelnú techniku a služby zvukára v celkovej hodnote 1920 eur, na Deň obce Fiľakovské Kováče. Termín konania akcie je 31.08.2024.

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.3.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Roman Dolinajec HACOM

Dodávateľ - Sídlo Považský Chlmec, Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina

Dodávateľ - IČO 44662173

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás fotopascu 1ks, v celkovej hodnote 290 eur.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 15.3.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás pristavenie veľkokapacitného kontajnera, na plánovaný jarný zber v rámci dňa Zeme, na 15.04.2024 v doobedných hodinách do obce Fiľakovské Kováče, s následným odvozom na základe telefonického dohovoru.

Suma s DPH 84,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.3.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ MM Gastro

Dodávateľ - Sídlo Owsiana 58A, 40- 780 Katowice, Poľsko

Dodávateľ - IČO 9542387023

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás oceľovú termosku s objemom 22 litrov.

Suma s DPH 540,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 1.3.2024

Zodpovedná osoba Michal Muránsky

Objednávateľ Obec Fiľakovské Kováče

Objednávateľ - Sídlo Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo

Objednávateľ - IČO 00316083

Dodávateľ Ing. Ján Figa

Dodávateľ - Sídlo Ulica Ľudovíta Štúra 1166/12, 984 01 Lučenec

Dodávateľ - IČO 51076519

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vyhotovenie odbornej skúšky a prehliadky elektronického zariadenia v budove Základnej školy v obci Fiľakovské Kováče, v celkovej hodnote 540 eur.