Terénna sociálna práca

Zamestnanci:

Mgr. Alica Pisárová – terénna sociálna pracovníčka 

Beáta Palúchová – terénna pracovníčka

mobil: +421 907 882 602

Zverejnené 29. mája 2022.
Bez úpravy .