Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 29.4.2022.

Bio-odpad Komunálny odpad Plasty
Január
13
17
27
Február
10
24
28
Marec
1
10
14
15
24
29
Apríl
7
11
12
21
26
Máj
5
9
10
19
24
Jún
2
6
7
16
21
30
Júl
7
14
18
19
28
August
2
11
15
16
25
30
September
8
12
13
22
27
Október
6
10
11
20
25
November
3
7
8
15
22
December
1
5
15
29

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.