Preskočiť na obsah

VZN č. 52013 o niektorých podmienkach držania psov zrušené a nahradené VZN č.12021