VZN č.42012 o chove a držaní zvierat na území obce Fiľakovské Kováče,zrušené dňa 24.6.2021

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy