Preskočiť na obsah

VZN č. 252018 o dani z nehnuteľností,miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav.odpady na území obce Fiľakovské kováče