Preskočiť na obsah

VZN 8-2021 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku