Oznámenie k voľbám 2022-delegovanie členov do komisií

Zverejnené
3. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy