Preskočiť na obsah

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Fiľakovské Kováče

Zverejnené 15.11.2023.

Názov projektu:Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Fiľakovské Kováče  

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Fiľakovské Kováče

Výsledok projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Fiľakovské Kováče

Celkové oprávnené výdavky: 143 503,01 €

Nenávratný finančný príspevok: 136 327,86 €

Doba realizácie projektu: 06/2023 – 12/2023

Projekt bol financovaný Európskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja.