Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 13.12.2023.

Bio-odpad Komunálny odpad Plasty
Január
11
22
25
Február
8
19
22
Marec
7
12
18
21
26
Apríl
4
9
15
18
23
Máj
2
7
13
16
21
30
Jún
4
10
13
18
27
Júl
2
8
11
16
25
30
August
5
8
13
22
27
September
5
10
16
19
24
Október
3
8
14
17
22
31
November
5
11
14
19
28
December
3
9
12
23

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.