Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 15.12.2022.

Bio-odpad Komunálny odpad Plasty
Január
12
16
26
Február
9
23
27
28
Marec
9
13
14
23
28
Apríl
4
6
11
20
25
Máj
5
6
9
18
23
Jún
1
5
6
15
20
29
Júl
4
13
17
18
27
August
1
10
14
15
24
25
September
7
11
12
21
26
Október
5
9
10
19
24
November
2
6
7
16
21
30
December
4
14
28

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.