VZN č. 3 2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevadzky služievb v obci FLK

Közzétett
31. december 2021
Kategória

Mellékletek