VZN 8-2021 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku 13.12.2021

Közzétett
31. december 2021
Kategória

Mellékletek