Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fiľakovské Kováče o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady, na podmienky úhrady na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fiľakovské Kováče.

Közzétett
27. szeptember 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
Óta 27. szeptember 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 1/2022

Mellékletek