VZN č. 42013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Fiľakovské Kováče

Zverejnené
31. decembra 2013
Kategória

Prílohy