Preskočiť na obsah

VZN č. 42013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Fiľakovské Kováče