VZN č.22013 o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Fiľakovské Kováče

Zverejnené
31. decembra 2013
Kategória

Prílohy