Preskočiť na obsah

VZN 3-2019 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku