VZN 3-2019 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy