Preskočiť na obsah

 Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Fiľakovské Kováče s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Zverejnené 3.8.2023.

Názov projektu: Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Fiľakovské Kováče s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Cieľ projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Fiľakovské Kováče

Výsledok projektu: Zrekonštruované kúrenie Obecného úradu a Kultúrneho domu vo Fiľakovských Kováčoch za použitia tepelného čerpadla

Celkové oprávnené výdavky: 151 975,79 € 
Nenávratný finančný príspevok: 
144 377,00

Doba realizácie projektu: 05/2023 – 11/2023

Projekt bol financovaný Európskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja.